STYRELSEN

Salembärets styrelse 2019-2020

Under respektive person finns angivet vilka ansvarsområden vi har. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Emma Sörensen

Suppleant
Smultronstigen 6
076-169 67 66
emsoswe@gmail.com
 

Roger Johansson

Ordförande
Blåbärsstigen 50
070-840 75 86
rogerjohansson2@gmail.com
Grannsamverkan, Gatufrågor

Catharina Hedengren

Kassör
Blåbärsstigen 61
076-871 16 30
catta.hedengren@gmail.com
 

Ulla Mayer

Sekreterare
Blåbärsstigen 13
070-654 43 67
ulla@tulla.se

Ove Eriksson

Vice ordförande
Smultronstigen 16
072-577 92 26
oveeriksson73@gmail.com
Kabel-TV

Jan Benshof

Ledamot
Blåbärsstigen 11
070-467 19 77
jan.benshof@gmail.com
Hemsida, Facebook, lekplatser

Tomas Nyd

Suppleant
Blåbärsstigen 51
072-208 11 68
famnyd@gmail.com
Gatubelysning

Carin Alkstål

Ledamot
Slånbärsstigen 9
070-845 31 87
c.alkstal@comhem.se