GRANNSAMVERKAN

Grannsamverkan i Salembäret – Information

Salembärets Samfällighetsförening deltar i Grannsamverkan, ett samarbete mellan polisen, försäkringsbolag och de boende i området.

Kontaktperson: Roger Johansson.

Som hjälp i denna samverkan har vi ett kontaktformulär på hemsidan under ”Kontakta oss”. Det går även bra att sända e-post direkt till: salembaret@gmail.com

Meddela också oss Din egen e-postadress då vi sänder ut aktuella händelser via e-post.

Förebygga brott i samfälligheten:

Vi vill påminna om en del minimikrav som ställs för deltagande i GRANNSAMVERKAN:

 • Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet samt märka stöldbegärlig egendom. Lägg inventarieförteckning och film på en säker plats t.ex. bankfack. Märkpenna finns att låna hos Roger Johansson, Blåbärstigen 50 eller hos polisen. (Märk inte antikviteter och konstföremål med gravyrpenna utan med en UV-penna som ger en osynlig skrift och dokumentera dem väl)
 • Meddela din granne och eller kontaktman om ni är bortrest mer än en vecka. Använd gärna GRANNLAPPEN som ger en beskrivning av era önskemål och vad som skall göras om något händer.
 • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. I bankfack eller värdeskåp eller liknande.
 • Vara allmänt vaksam och kontakta polisen och kontaktpersonen om man ser något som ”är fel”. Polisens telefonnummer 11414 och i Södertälje är det 401 80 00.

OBS! Vid nödsituation eller pågående inbrott, ring 112. OBS!

 • Okända personer, hälsa på dem, fråga ev. om du kan hjälpa dem om de söker någon. Är de oärliga känner de sig iakttagna och sticker från området annars blir de glada om de kan få hjälp. Ingrip inte om de håller på med ett inbrott utan ring polisen akut nr 112. Skriv upp okända bilars registreringsnummer, de kan vara till nytta senare vid ev. utredningar.
 • Lås in cykeln det är ett mycket eftertraktat stöldgods.
 • Lås in stegar och verktyg så att de inte kan användas av tjuven.
 • Varje år förekommer det att bedragare kommer och föreslår arbeten som t.ex. omläggning av tak, asfaltering m.m. De gör dåliga eller inget arbete alls men lurar av den drabbade stora pengar i förskott eller gör ett undermåligt jobb. Kontakta en etablerad firma om prisförslag om Du skall göra något likvärdigt arbete.
 • Hälsa på alla, fråga om Du kan hjälpa till om någon verkar söka efter något. Tjuven känner sig iakttagen och sticker, medan den som har ärliga avsikter blir glad.
 • Tänk på att kontrollera att lås och handtag fungerar och att inte nycklar till hemmet hänger innanför dörren, eller är gömda i närheten. Tag med nycklarna på resan eller lämna dem på ett säkert ställe. Lås in alla stegar. Ring hellre till polisen en gång för mycket än inte alls.
 • Under sommar och semester brukar tyvärr även inbrotten öka.

Formulär:

I arbetet med Grannsamverkan använder vi tre formulär: Grannlappen, Inventarielista, och Iakttagelser. Här på siten kan du skriva ut alla formulär som du behöver.

Grannlappen:

Grannlappen – Grannsamverkan

Grannlappen använder du för att meddela grannsamverkan och dina grannar vart du ska åka när du reser bort. Med grannlappen talar du också om för grannsamverkan och dina grannar vad du vill att de ska göra för att få din bostad att se bebodd ut när du är bortrest. Detta gör vi för att det ska se ut som att det är någon hemma.

Inventarielistan:

Inventarielista – Grannsamverkan

Inventarielistan använder du för att skriva upp alla dina ägodelar. Du fyller i alla fält som finns med på formuläret och sparar den på en trygg plats. Inventarielistan kan vara bra att ha om du får inbrott, blir bestulen, det börjar brinna, du får vattenskador eller något annat sker som gör att du måste ha kontroll på allt du äger och vad det är värt.

Iakttagelser:

Iakttagelser – Grannsamverkan

Formuläret för Iakttagelser använder du för att rapportera något som du har sett till polisen eller till din kontaktperson i Grannsamverkan. Du kan till exempel använda formuläret om du bevittnat en olycka som har skett, om ett brott begåtts, om någon planerar ett brott som du fått vetskap om, om du har hittat något o.s.v. Iakttagelseformuläret är bra att använda som stöd för att komma ihåg alla uppgifter som polisen och Grannsamverkan behöver för att anmäla, registrera eller handlägga det du har bevittnat.

Var rädda om varandra!

Salembärets Samfällighetsförening, Salems kommun.