HEM

Välkommen till 

Salembärets samfällighetsförening

 

Vi består av 110 hushåll på Smultronstigen, Slånbärsstigen, Odonstigen och Blåbärsstigen. Vårt område ligger beläget i den norra delen av Salems kommun i Stockholms län.

Samfälligheten administrerar underhåll av kabel-TV-nätet, snöröjning/sandsopning, gatufrågor, gatubelysning samt VA-avläsningar/avgifter.

Salembäret är medlem i Floran, ett samarbete mellan närliggande samfälligheter för upphandling av gemensamma tjänster, ex snöröjning.

 

Viktig information: 

  • Håll låg hastighet på våra gator! Barn är mjuka - bilar är hårda.
  • Parkera ej i vändplaner och/eller så att du hindrar trafik på våra gator! Räddningstjänst, sophämtning, post m.m. måste kunna ta sig fram.
  • Tänk på att samfälligheten har rätt till att gå ned i din krypgrund via brunnslocket på sidan av huset. Vi behöver ibland komma åt ex huvudvattenmätare och kabel-TV-förstärkare. Håll därför brunnslocken fria från saker så att vi har lätt tillträde till krypgrunden. När vi behöver gå ned under husen ringer vi alltid på dörren först och meddelar detta. Om ingen är hemma går vi in under huset ändå, vilket vi ber om överseende med.
  • Det är inte tillåtet att själv göra ingrepp på inkommande vattenledningsnät fram till och med vattenmätaren.